Partners


COOPERATION CUSTOMERS


Qingdao Longdi Carbon Materials
Bertrand New Materials Group
Jiangxi Zichen
Dashiqiao Guancheng Refractory
Yanshi Zhongyue Refractory
Jiangsu Sujia Group New Material Co., Ltd.
SHANGHAI SHUNSHI TECHNOLOGY CO., LTD
Dashiqiao Jinlong Refractory Co., Ltd.
Yixiang Graphite